Herroeping van uw bestelling.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Belangrijke informatie:

Iedereen twijfelt wel eens of het bestelde product wel het juiste product is. Soms kan je dit pas zien op het moment dat het artikel bij je binnen is. Het kan dan voorkomen dat je het product wil retourneren. Dit is natuurlijk je goed recht. Wij willen je dan wel wijzen op de onderstaande voorwaarden.

Retourneren aan:

HoukemaTools
"Uw ordernummer"
Nieuw Amsterdamsestraat 40
7814 VA Emmen 

Download herroepingsformulier

Het product wat geretourneerd gaat worden dient:

  • indien redelijkerwijs mogelijk: Onbeschadigd, compleet en in originele verpakking te worden teruggestuurd. Om het product goed te kunnen bekijken, kan uiteraard het product geopend worden om deze te bekijken. 
  • Je mag een product testen, zoals je deze ook in de winkel zou willen testen, dat betekent bij elektrische of accu producten mag je het product aanzetten om het gevoel te krijgen of dit voor jou een goede machine is. Er mag niet mee gewerkt worden! Producten waar brandstof in moet, kunnen wij helaas niet terug nemen indien dit is toegevoegd. Indien een machine gebruikt geretourneerd wordt, hebben wij het recht om het retour af te wijzen of een waardevermindering door te rekenen.
    Waardevermindering kan bij niet meer te verkopen producten oplopen tot 100%.
  • Indien een apparaat opgebouwd moet worden om het goed te kunnen beoordelen, dan niet verder opbouwen dan noodzakelijk en de machine enkel hand vast monteren.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Mocht u van on een retourlabel willen ontvangen, zodat u het pakket bij een PostNL punt kunt afgeven, dan gelden onderstaande kosten. U ontvangt van ons een retourlabel, welke u kunt uitprinten en gebruiken voor uw retourzending. Echter voor artikelen zwaarder als 30kg kunnen alleen bij het verzendadres afgehaald worden, deze kunnen niet bij een PostNL punt afgegeven worden. 

Wanneer u gebruik wilt maken van onze retourlabel dan graag dit ons kenbaar te maken per e-mail. Hiervoor worden in dit geval de onderstaande kosten in rekening gebracht. Onderstaande prijs heeft betrekking per verpakking/doos die u retourneert.

Retouren vanuit Nederlands adres:
Artikelen tot 23 kg € 6,95
Artikelen tot 30 kg € 9,95
Artikelen zwaarder dan 30kg € 59,95 

Retouren vanuit Belgisch adres:
Artikelen tot 23 kg € 8,95
Artikelen tot 30 kg € 12,95
Artikelen zwaarder dan 30kg € 69,95 

Ruilen
Wanneer u een ander artikel wilt dan u ontvangen heeft, kunt u dit kenbaar maken op het herroepingsformulier welke u in combinatie met het product aan ons retourneert. Zodra wij uw originele bestelling ontvangen hebben, gaan wij leveren hetgeen wat u vermeld heeft. Te veel betaalde (na verrekening) wordt binnen 5 werkdagen terug betaald en bijbetaling wordt apart gefactureerd. Er worden geen verzendkosten geen gerekend.

Retourneren aan:

HoukemaTools
"Uw ordernummer"
Nieuw Amsterdamsestraat 40
7814 VA Emmen

Download herroepingsformulier

Ruilen

Wanneer u een ander artikel wilt dan u ontvangen heeft, kunt u dit kenbaar maken op het herroepingsformulier welke u in combinatie met het product aan ons retourneert. Zodra wij uw originele bestelling ontvangen hebben, gaan wij leveren hetgeen wat u vermeld heeft. Te veel betaalde (na verrekening) wordt binnen 5 werkdagen terug betaald en bijbetaling wordt apart gefactureerd. Er worden geen verzendkosten geen gerekend.

Heeft u een klacht? Lees dan hier hoe wij u daarmee verder kunnen helpen!