Algemene Voorwaarden voor Einhellwinkel.eu

 

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Einhellwinkel.eu, gevestigd te Nieuw Amsterdamsestaat 40, 7824 RX in Emmen, hierna te noemen "Einhellwinkel.eu".

Bestellingen

2.1 Door een bestelling te plaatsen bij Einhellwinkel.eu gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.2 Einhellwinkel.eu behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, te annuleren of aanvullende informatie te vragen indien nodig.
2.3 Identiteit onderneming:
Naam ondernemer: HoukemaTools V.O.F.
Handelend onder de naam/namen:
-  HoukemaTools V.O.F.

Vestigingsadres:

Nieuw Amsterdamsestraat 40
7814VA Emmen
Telefoonnummer: +31(0)88 2044340

Bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 55804624
Btw-nummer: NL001413229B40

 

Prijzen en Betaling

3.1 Alle prijzen vermeld op Einhellwinkel.eu zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.2 Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op Einhellwinkel.eu.

Verzending en Levering

4.1 Einhellwinkel.eu streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven termijn te leveren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen buiten haar controle.

4.2 Verzendkosten worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces en is vooraf te bekijken via pagina verzenden & retourneren

Retourneren en Garantie

5.1 De klant heeft recht op retournering van producten binnen 14  dagen na ontvangst, conform het retourbeleid van Einhellwinkel.eu. Deze zijn in te zien via pagina herroepingsrecht of op te vragen via email.

5.2 Garantievoorwaarden zijn van toepassing volgens de richtlijnen van Einhellwinkel.eu en de fabrikant. Garantie is van toepassing bij een ondeugdelijk product, indien een product verkeerd gebruikt wordt zal garantie worden afgewezen. Dit kan ook gelden bij artikelen die vaker en zwaarder gebruikt wordt dan voorgeschreven wordt.

Aansprakelijkheid

5.3 verplichting van de consument tijdens de bedenktijd

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

6.1 Einhellwinkel.eu is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van gekochte producten.

Privacy

7.1 Persoonlijke gegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring van Einhellwinkel.eu. Deze worden niet aan derden verstrekt.

Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Einhellwinkel.eu niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen.

Geschillen en Toepasselijk Recht

9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in [plaats].

Wijzigingen Algemene Voorwaarden

10.1 Einhellwinkel.eu behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden in werking vanaf publicatie op de website.

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden, neem contact op met Einhellwinkel.eu via

Mail: [email protected]

Of telefonisch tijdens kantooruren via +31(0)88 2044340

Of door het sturen van een brief aan
Einhellwinkel.eu

Nieuw Amsterdamsestraat 40
7814VA Emmen